Політика щодо обробки персональних даних

一,Угода користувача


二,Угода про конфіденційність


Угода користувача NVECTECH Connect


Ця угода укладається між користувачем та ТОВ «НВЕКТЕХ». (надалі – «ми») щодо реєстрації та використання офіційного клієнта «НВЕКТЕХ коннект» ТОВ «НВЕКТЕХ» (ця угода надалі іменується «Угода користувача»). NVECTECH connect хоче нагадати вам уважно прочитати та повністю зрозуміти умови цієї угоди, умови обмеження ваших прав, умови вирішення спорів та чинне законодавство тощо, такі умови будуть нагадувати вам звернути увагу жирним шрифтом, і ви можете прийняти чи ні цю угоду. Якщо ви як особа, яка не є дієздатною або обмежено дієздатною, повідомте про це свого опікуна або законного представника, прочитайте цю угоду та зареєструйтеся, щоб використовувати цей обліковий запис у компанії та під керівництвом вашого опікуна чи законного представника . Якщо у вас виникли сумніви щодо змісту цієї угоди або оперативної інформації на сторінці, не переходьте до наступного кроку. Ваша реєстрація та використання цього облікового запису вважатиметься тим, що ви повністю розумієте цю угоду та погоджуєтеся дотримуватися умов цієї угоди.


1. Вважається, що всі користувачі мобільного клієнта уважно прочитали умови та повністю погодилися з завантаженням і переглядом програмного забезпечення NVECTECH connect. Вважається, що будь-хто, хто входить у цю ПРОГРАМУ будь-яким способом або використовує дані цієї ПРОГРАМИ прямо чи опосередковано, добровільно приймає відповідні положення цієї ПРОГРАМИ та угоди про надання послуг.


2. Вміст, відтворений NVECTECH Connect, який не відображає думки та погляди NVECTECH connect.


3. Текст, зображення, аудіо- та відеоматеріали, відтворені NVECTECH Connect, надаються користувачами цього ДОДАТКУ, а видавці інформації несуть відповідальність за їх достовірність, точність і законність. NVECTECH Connect не надає жодних гарантій і не бере на себе жодної юридичної відповідальності.


4. Якщо текст, зображення, аудіо- та відеоматеріали, передруковані NVECTECH Connect, порушують права інтелектуальної власності чи інші права третьої сторони, відповідальність несе автор або передрук, а цей ДОДАТОК не несе відповідальності. .


5. NVECTECH Connect не гарантує точність і повноту зовнішнього посилання, яке буде налаштовано для зручності користувачів, водночас NVECTECH Connect не несе жодної відповідальності за вміст будь-якої веб-сторінки, який насправді не є керується NVECTECH Connect, на який вказує зовнішнє посилання.


6. Користувач однозначно погоджується з тим, що ризик використання мережевої послуги NVECTECH Connect повністю несе він сам; усі наслідки, пов’язані з використанням мережевої послуги NVECTECH Connect, також несе він/вона, і NVECTECH Connect не несе за це жодної відповідальності.


7. За винятком умов обслуговування, визначених NVECTECH Connect, NVECTECH Connect не несе відповідальності за будь-які нещасні випадки, недбалість, пошкодження контракту, наклеп, порушення авторських прав чи інших прав інтелектуальної власності та всі збитки, спричинені неналежним використанням цього APP, а також не несе юридичної відповідальності. передбачається.


8. NVECTECH Connect не несе жодної відповідальності за переривання мережевих служб або інші дефекти, викликані форс-мажорними обставинами або причинами, що не залежать від NVECTECH Connect, наприклад, хакерські атаки, переривання лінії зв’язку, втрата або будь-який вплив.


 


Примітка. Щодо питань, які не розглядаються в цій заяві, зверніться до відповідних національних законів і нормативних актів. Якщо ця заява суперечить відповідним національним законам і нормативним актам, національні закони та нормативні акти мають переважну силу.


Авторське право на відповідні заяви на цьому веб-сайті та його право на зміну, оновлення та остаточну інтерпретацію належать NVECTECH Connect.


Угода про конфіденційність користувача


Ми хотіли б нагадати вам (користувачам) уважно прочитати цю «Угоду про конфіденційність користувача» (надалі «Угода») перед використанням APP і переконатися, що ви повністю розумієте умови цієї угоди (особливо виділені жирним шрифтом і підкреслені частини). Будь ласка, уважно прочитайте та виберіть прийняти чи ні цю угоду. Ваше використання та інша поведінка вважатиметься згодою з цією угодою, і ви погоджуєтеся дотримуватися умов цієї угоди. Ця угода визначає ТОВ «НВЕКТЕХ» права та обов’язки між користувачем та користувачем щодо програмної послуги «НВЕКТЕХ Коннект» (надалі «сервіс»). Цю угоду NVECTECH Connect може оновити в будь-який час. Щойно оновлені умови угоди будуть оголошені, вони замінять початкові умови угоди без додаткового повідомлення. Користувачі зможуть перевірити останню версію умов угоди в цьому ДОДАТКУ. Після перегляду умов угоди, якщо користувач не приймає переглянуті умови, будь ласка, негайно припиніть використання послуг, що надаються NVECTECH Connect, а користувач продовжить використання наданих послуг NVECTECH Connect вважатиметься таким, що приймає переглянуту угоду.


一. Правила використання


1. Будь-який вміст, переданий або опублікований користувачем у службі чи через неї, не відображає та не представляє погляди, позиції чи політику NVECTECH Connect, і не несе за це відповідальності.


2. Користувачі не повинні використовувати обліковий запис "NVECTECH Connect" або цю послугу для таких дій:


(1) Подання або публікація неправдивої інформації або викрадення чужих аватарів чи матеріалів, видавання себе за або використання імен інших людей.


(2) Примушування або спонукання інших користувачів стежити, клацати на пов’язаних сторінках або ділитися інформацією.


(3) Вигадування фактів і приховування правди з метою введення в оману та обману інших.


(4) Використання технічних засобів для масового створення фальшивих облікових записів.


(5) Використовувати обліковий запис «NVECTECH Connect» або цю службу для участі в будь-якій незаконній та злочинній діяльності;


(6) Виробляти та публікувати методи та інструменти, пов’язані з вищевказаними діями, або використовувати чи поширювати такі методи та інструменти, незалежно від того, чи є ці дії з комерційною метою;


(7) Інші дії, які порушують закони та нормативні акти, посягають на законні права та інтереси інших користувачів, перешкоджають нормальній роботі «NVECTECH Connect» або послуг, які явно не авторизовані.


3. Користувач несе повну відповідальність за достовірність, законність, нешкідливість, точність і дійсність інформації, переданої за допомогою облікового запису «NVECTECH Connect» або цієї служби, і будь-яка юридична відповідальність, пов’язана з інформацією, поширеною користувачем, несе. несе сам користувач, що не має нічого спільного з NVECTECH Connect.


Якщо NVECTECH Connect або третій стороні завдано будь-якої шкоди, користувач зобов’язаний відшкодувати компенсацію відповідно до законодавства.


4. Послуги, які надає NVECTECH Connect, можуть включати рекламу, і користувачі погоджуються відображати рекламу, надану NVECTECH Connect та сторонніми постачальниками та партнерами під час використання. За винятком випадків, чітко передбачених законами та нормативними актами, користувач несе відповідальність за операції, здійснені відповідно до рекламної інформації.


NVECTECH Connect не несе відповідальності за будь-які збитки або збитки, понесені користувачем через транзакцію, засновану на рекламній інформації або вмісті, наданому вищезгаданим рекламодавцем.


 


二. Захист персональної інформації користувачів


1. Захист конфіденційності користувачів є основною політикою NVECTECH Connect, згідно з якою вона не розголошуватиме та не надаватиме третім особам індивідуальну реєстраційну інформацію користувача та непублічний вміст, що зберігається в NVECTECH Connect, коли користувачі користуються мережевими службами, але в таких випадках, за винятком:


(1)Заздалегідь отримайте явний дозвіл користувача.


(2)Відповідно до відповідних законів і правил.


(3)Відповідно до вимог відповідних державних органів.


(4)Захищати інтереси громадськості.


(5)Для захисту законних прав та інтересів NVECTECH Connect.


2. Коли NVECTECH Connect співпрацює з третьою стороною для надання користувачам відповідних мережевих послуг, у цьому випадку, якщо третя сторона обіцяє суворо взяти на себе ту ж відповідальність за захист конфіденційності користувачів, що й NVECTECH Connect, вважається, що клієнт уповноважує NVECTECH Connect включати відповідну інформацію, включаючи свою особисту реєстраційну інформацію, надається лише таким третім особам.


 


三. Специфікації вмісту, опублікованого користувачем


1. Вміст, згаданий у цій статті, стосується будь-якого вмісту, створеного, завантаженого, скопійованого, опублікованого та розповсюдженого користувачем під час використання послуги, включаючи, але не обмежуючись, аватар облікового запису, ім’я, опис користувача та іншу реєстраційну інформацію та матеріали автентифікації або текст, голос, зображення тощо. Надсилання, відповідь або автоматична відповідь на повідомлення та пов’язані сторінки посилань, відео, графіку тощо, а також інший вміст, створений за допомогою облікового запису або цієї служби.


2. Користувачі не повинні використовувати обліковий запис «NVECTECH Connect» або цю службу для створення, завантаження, копіювання, публікації та поширення вмісту, забороненого наступними законами, нормативними актами та політикою:


(1) Заперечення основних принципів, встановлених конституцією;


(2) Створення загрози національній безпеці, розголошення державної таємниці, підрив державної влади та підрив національної єдності;


(3) Заподіяння шкоди національній честі та інтересам.


(4) Розпалювання етнічної ворожнечі, етнічної дискримінації та підриву етнічної єдності;


(5) Підрив релігійної політики держави, пропаганда культів і феодальних забобонів.


(6) Поширення чуток, порушення суспільного порядку та підрив соціальної стабільності.


(7) Образа або наклеп на інших, посягання на законні права та інтереси інших.


(8) Інформація, що містить інший вміст, заборонений законами та адміністративними правилами.


3. Користувачам забороняється використовувати обліковий запис «NVECTECH Connect» або цю службу для створення, завантаження, копіювання, публікації та розповсюдження наведеного нижче вмісту, який заважає нормальну роботу «сервісу» та порушує законні права та інтереси інших користувачів або третіх осіб:


(1) Містить будь-які матеріали сексуального або сексуального характеру.


(2) Містить образливий, залякувальний або погрозливий вміст.


(3) Містить переслідування, спам, шкідливу інформацію, оманливу інформацію.


(4) Залучення конфіденційності, особистої інформації або даних інших людей.


(5) Порушувати інші законні права, такі як права на репутацію, права на портрет, права інтелектуальної власності та комерційну таємницю.


(6) Містить іншу інформацію, яка перешкоджає нормальній роботі сервісу та порушує законні права та інтереси інших користувачів або третіх осіб.


 


四. Правила штрафних санкцій за порушення умов договору


1. Якщо NVECTECH Connect знаходить або отримує повідомлення від інших або скаржиться на те, що користувачі порушують цю угоду, NVECTECH Connect має право переглядати та видаляти відповідний вміст у будь-який час без попередження, включаючи, але не обмежуючись, інформацію про користувачів, записи про публікації та залежно від обставини. Суворі та суворі покарання за порушення облікових записів включають, але не обмежуються попередженнями та блокуванням облікових записів